Kontakt

Euro Salamed - księgowi dla twojej firmy. Szybki kontakt

Szybko, skutecznie i  kompleksowo opracowujemy wymagane dokumenty i wyjaśnienia, aby żadna kontrola nie była straszna i niepokojąca. Udzielamy rad w skutecznym inwestowaniu kapitału, optymalizujemy politykę finansowo-podatkową przedsiębiorstwa, oferujemy konieczną obsługę formalno-prawną w czasie importu towarów do Polski iUE, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi podczas kontroli podatkowej, w trakcie postępowania podatkowego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Mocną stroną naszego zespołu jest wypracowane na przestrzeni wielu lat doświadczenie zawodowe, uzyskane certyfikaty oraz odbyte szkolenia. Czekamy na Ciebie, by pomóc Ci w rozliczeniach Twojej firmy.

Script logo